About

Το 2016 χαρακτηρίστηκε από τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, με τους δράστες στις περισσότερες των περιπτώσεων να είναι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ριζοσπαστικοποιήθηκαν και στράφηκαν εναντίον των συμπολιτών τους. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη κοινωνικοοικονομική κρίση οδήγησε στην άνοδο του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην ΕΕ και αποτελεί και αυτό με τη σειρά του μια μεγάλη απειλή για την δημοκρατική πορεία της Ένωσης που μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον με απρόβλεπτους τρόπους.

Στην Ελλάδα, αν και δεν έχει καταγραφεί κάποια τρομοκρατική επίθεση, ο συνδυασμός της ανόδου του του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής μαζί με την σφοδρή κοινωνικοικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα καθώς και το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης μεγάλης μερίδας των νέων, τόσο Ελλήνων όσο και μεταναστών.

Η ριζοσπαστικοποίηση των νέων και ο βίαιος εξτρεμισμός είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα που αφορά μεταξύ άλλων ατομικούς κοινωνικόψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, ζητήματα ιδεολογικής και θρησκευτικής φύσεως, τον ρόλο της κουλτούρας και του πολιτισμού και των ζητημάτων ταυτότητας, τραυματικές εμπειρίες και άλλους επιδραστικούς παράγοντες και τρεις παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη ριζοσπαστικοποίηση: τη δυναμική των ομάδων, άτομα που κάνουν τον προσηλυτισμό στον εξτρεμισμό και ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, χρειαζόμαστε το κατάλληλο εργαλείο που μπορεί να χρησιμεύσει ως μηχανισμός αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης, με μια λέξη τον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός είναι μια έννοια που ενώνει τους ανθρώπους πέρα από περιοχές, χρώματα, θρησκείες και καταγωγής. Έχει τη δύναμη να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Ο αθλητισμός δεν γνωρίζει σύνορα και είναι παγκόσμιος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση και να τονίσει την σημασία που έχει η προώθηση των θετικών αξιών του στους νέους. Μπορεί, επίσης, να έχει μια θετική συνεισφορά στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

Εξαιτίας της ευρείας απήχησής του, της  δημοτικότητας του και την ενσωμάτωση θετικών αξιών, ο αθλητισμός είναι σε ιδανική θέση ώστε να μπορέσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των στόχων που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Ο αθλητισμός αποτελεί επιπλέον έναν σημαντικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε την αυξανόμενη συνεισφορά του στην πραγματοποίηση της ανάπτυξης και της ειρήνης μέσω της προώθηση της ανοχής και του σεβασμού και της συνεισφοράς του στην ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων, των ατόμων και των κοινοτήτων εξίσου καθώς και την συνεισφορά του στους στόχους για την Υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το “Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion” είναι ένα πρόγραμμα 12-μήνης διάρκειας (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018) που στόχο έχει να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα και να στηρίξει τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς, τα σχολεία και τα αθλητικά σωματεία που δουλεύουν με νέους ώστε να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για την αντιμετώπιση του φανατισμού και της ριζοσπαστικοποίησης και να καταπολεμήσει την ρητορική μίσους μεταξύ των νέων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως εκπαίδευση και τη διενέργεια αθλητικών φεστιβάλ που στόχο έχουν να προωθήσουν την εκπαίδευση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχύσει ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η ανοχή η κοινωνική ενσωμάτωση και ο διαπολιτισμικός διάλογος μέσω του αθλητισμού.

Το “Let’s START” θα λειτουργήσει σε τρία επίπεδα: πρώτον στην εκπαίδευση ατόμων που δουλεύουν με νέους ώστε να αναγνωρίσουν τους λόγους που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση, δεύτερον στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με σημαντικούς παράγοντες στην ενασχόληση με τους νέους και τρίτον στην απευθείας συνεργασία με νέους και στην ανάδειξη μέσω του αθλητισμού διαφόρων φεστιβάλ και τοπικών δραστηριοτήτων που θα γίνουν στις δύο πόλεις, την Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος “Let’s START” είναι:

  • Η κατανόηση και η αναγνώριση της έννοιας της ριζοσπαστικοποίησης των νέων καθώς και των εκδηλώσεων της, των παραγόντων κινδύνου και των μηχανισμών ανάπτυξης της ρητορικής μίσους και του εξτρεμισμού από youth workers, δασκάλους, νέους αθλητές και προπονητές
  • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας με τους προαναφερόμενους εμπλεκομένους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω της εργασίας με νέους και στον αθλητισμό με έμφαση την καταπολέμηση του κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης για τους νέους – ντόπιους ή μετανάστες – της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας.
  • Η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρίσκο ριζοσπαστικοποίησης και η ανάδειξη του αθλητισμού ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, τόσο στους νέους όσο και σε όσους δουλεύουν με αυτούς

Ειδικοί στόχοι:

  • Η υποστήριξη της δυνατότητας των συμμετεχόντων οργανισμών να επεκτείνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων και η δημιουργία πολλαπλασιαστών για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, καθώς και η αναγνώριση και πρόληψη της νεανικής ριζοσπαστικοποίησης μεσώ ενός 8-ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος με τη χρήση του αθλητισμού, εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και μεθόδων μη-τυπικής μάθησης
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάπτυξη δυο τοπικών δικτύων στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα με τις τοπικές Αρχές, τους εκπαιδευτικούς, δίκτυα ενδιαφερομένων για τον αθλητισμό καθώς και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών που θα συνεισφέρουν σε μια πιο ανοιχτή τοπική διαδικασία εκπαίδευσης.
  • Η ενθάρρυνση των νέων τόσο της περιοχής όσο και μεταναστών/προσφύγων στις δυο πόλεις ώστε να γίνουν πιο ενεργοί στην οργάνωση και συμμετοχή στα τρία φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν, βοηθώντας τους να αποκτήσουν κοινωνικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, που θα βοηθήσουν τους νέους που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να τους ωθήσουν να επανενταχθούν στην κοινωνία

Η ανάδειξη του ρόλου του αθλητισμού στην κατάρριψη κοινωνικών εμποδίων και η χρήση του ως εργαλείο ενσωμάτωσης μέσω των φεστιβάλ αθλητισμού και των δραστηριοτήτων διάδοσης στην τοπική κοινωνία, καθώς και η δημιουργία ενός βίντεο ευαισθητοποίησης.

logo-erasmus-plusdownload

Advertisements